VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

·          Kempingas aptarnauja svečius kasdien nuo 8.00 val. iki 23.00 val. Norintieji atvykti kitu laiku apie tai turi pranešti           iš anksto. 

·         Transporto priemonės statomos administracijos nurodytose vietose. 

·         Už kempingo paslaugas būtina sumokėti atvykus, o ne išvykstant iš kempingo. Apsisprendus pratęsti  viešnagės           laiką privaloma iki 12.00 val. apie tai informuoti kempingo administraciją. 

·         Norintieji laikinai išvykti ir išsaugoti vietą turi teisę gauti rezervacijos ženklą. 

·         Kempinge draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, kurti laužą, plauti automobilį.

·         Nuo 22.00 val. iki 8.00 val. kempinge draudžiama važinėti motorizuotomis transporto priemonėmis.

·         Gesinti nuorūkas leidžiama tik pažymėtose peleninėse.

·         Suderinus su administracija kempinge galima naudotis kepsnine. Nuodėgulius reikia išmesti į metalinę                           šiukšliadėžę.

·         Asmenys iki 16 metų be suaugusiųjų palydos į kempingą nepriimami.

·         Kempingo svečiai atsako už savo vaikų saugumą, elgesį. Negalima kempinge palikti vaikų be priežiūros. 

·         Draudžiama palikti be priežiūros naminius gyvūnus. Jų ekskrementus būtina išmesti į atliekų konteinerį.

·         Kempingo administracija neatsako už dingusius daiktus.

·         Išvykstant iš kempingo privaloma sutvarkyti savo būvimo vietą.

·         Tvarkos taisyklių privalo laikytis ne tik kempingo svečiai, bet ir jų  lankytojai.  

·         Lietuvos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų kodeksas 183 straipsnis.
         "Viešosios rimties trikdymas" - Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei             kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, paplūdimiuose, viešajame                                   transporte ar kitose viešose vietose, o vakaro ir nakties metu - ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse,                             įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį,- užtraukia įspėjimą arba baudą.

Gerb. poilsiautojai,
Prašome gerbti vieni kitų poilsį ir ramybę, būti tolerantiškiems ir supratingiems. 

Poilsiautojai, du kartus įspėti už viešosios ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus,
yra išregistruojami iš kempingo, negrąžinant sumokėtų pinigų.

       DĖL IŠ KILUSIŲ KLAUSIMŲ AR NEAIŠKUMŲ KREIPKITĖS Į ADMINISTRACIJĄ TELEFONU: +370 694 04717

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .